Domů KKSB2 Témata do soutěže OMBS

OMBS


V roce 1949 se začala budovat NHKG – Nová huť Klementa Gottwalda v Ostravě - Kunčicích, největší hutnický kombinát v tehdejším socialistickém Československu, dnes Arcelor Mittal. Její výstavba byla vyhlášena jako Stavba mláděže. Z celého Československa se na ni sjížděli mladí lidé. Právě pro tyto brigádníky byl ve Vratimově vybudován tábor, kde byli ubytováni.Tábor byl pojmenován Osada mladých budovatelů.

 

Práce i volný čas mladých lidí pracujících na Stavbě mláděže byly řízeny štábem, který po celou dobu trvání stavby řídil pan Vágner. Na výstavbě NHKG se podílelo přes 70 000 mladých dobrovolníků, z nichž většina byla ubytována ve vratimovském táboře. První brigádníci se v táboře ubytovali v červenci 1950, koncem roku 1951 jich zde žilo už 4600.

 

Tábor byl kontrolován členy vládní komise z Prahy, kteří např. nařídili důslednější kontrolu stravování, z Prahy přijel i nový kuchař a několik číšníků na roznášení jídla. Na příkaz vládní komise se začala vařit čtyři jídla na výběr, třikrát denně bylo teplé jídlo.

 

Členové štábu tábora se brzy začali potýkat i s problémem využití volného času několika tisíc mladých lidí, shromážděných z celé Československé republiky na jednom místě. Obtížnost situace si na přechodnou dobu vyžádala i zavedení polovojenské disciplíny a kázně. Ráno budíček, rozcvička, v 5.00 hodin snídaně, pak pěšky seřazeni v zástupech na pracoviště. Štáb se snažil vytvářet nabídku volnočasových aktivit brigádníků. Postupně byl vybudován velký kinosál, knihovna a sportovní hřiště. Byly založeny zájmové kroužky, např. taneční nebo fotokroužek. Byly organizovány společenské večery. Pro zájemce byly vyhlašovány nejrůznější zábavné soutěže, jako např. v sólovém či sborovém zpěvu, v recitaci, ve hře na hudební nástroje. V táboře byla zřízena také autoškola.


Po zapálení první vysoké pece 1. ledna 1952 se hned 500 mladých brigádníků přihlásilo zde na trvalo do zaměstnání. Postupně většina brigádníků našla práci v nově otevřených provozech celé NHKG i v jiných podnicích na Ostravsku.


V roce 1959 byla Osada mladých budovatelů zrušena. Dnes její název nese autobusová zastávka autobusové linky číslo 21 ve Vratimově na Adámkově ulici.